Roller, Mihail (1908-1958), istoric român. S-a preocupat de istoria patriei şi îndeosebi de istoria mişcării muncitoreşti din România. A fost membru al Academiei R.P.R. Membru al P.C.R. din 1926, a activat in presa ilegală a partidului şi in organizaţiile de masă create conduse de partid. A făcut parte din comitetul de coordo­nare a Tratatului de istorie a României. Sub îngrijirea sa au fost publicate şi numeroase documente din istoria patriei. Op. pr.: „Anul revoluţionar 1848″ (1948), „Studii şi note ştiinţifice privind istoria Româ­niei” (1956), „Scrieri istorice si social-politice” (1957).