radiodistribuţie (TELEC), distribuţie publică, prin linii de telecomunicaţii speciale, a programelor de radiodifuziune sonoră. Un sistem de r. este format dintr-o staţiune de r. centrală, substaţiuni de amplificare şi de transformare, o reţea de distribuţie pe fire, branşamente şi instalaţii interioare de recepţie la abonaţi. Se pot realiza sisteme de r. a unui singur program, transmis prin curenţi de audiofrecvenţă, şi sisteme de r. simultană a mai multor (de obicei trei) programe, transmise prin curenţi purtători. Avantajele r. faţă de transmisiunea fără fir sînt: preţul mai redus la abonat, protecţia contra perturbaţiilor electromagnetice industriale, posibilitatea transmiterii unor programe locale, posibilitatea transmiterii programelor în localităţi înde lărtate neelectrificate sau unde condiţiile locale de propagare a undelor electromagnetice nu permit o recepţie directă satisfăcătoare.