radiotehnică (TELEC), ramură a tehnicii care se ocupă cu aplicaţiile oscilaţiilor şi ale undelor electromagnetice de înaltă frecvenţă, pentru transmiterea, prin intermediul lor, a informaţiilor. Principalele probleme ale r. se referă la: generarea, amplificarea, transformarea (ex. modularea şi demodularea) şi transmisiunea oscilaţiilor de înaltă frecvenţă; radiaţia şi propagarea undelor electromagnetice; emisia şi recepţia undelor electromagnetice; folosirea undelor radioelectnce pentru comunicaţii la distanţă (radio-comunicaţii), localizarea obiectelor (radiolocaţie), dirijarea navelor (radionavigaţie), comanda de la distanţă a proceselor tehnologice (radiotelecomandă), transmisiunea la distanţă a rezultatelor măsurătorilor (radiotelemăsurare), recepţionarea undelor radioelectrice emise de surse din univers (radioastronomie) etc. V. şi electronică.