radioamplificare (TELEC.), operaţie de radiorecepţie, amplificare şi distribuire prin fire a programelor de radiodifuziune cu ajutorul unei instalaţii care poate fi folosită şi pentru captarea, amplificarea şi distribuirea unor programe locale (instalaţie de r.).