radioemiţător (TELEC), instalaţie utilizată în telecomunicaţii pentru producerea oscilaţiilor electromagnetice purtătoare de informaţii, care sînt apoi emise în mediul înconjurător sub formă de unde electromagnetice prin intermediul antenelor. V. şi emiţător.