semne convenţionale (TOPOGR.), semne prin care se reprezintă, pe planuri şi hărţi, detalii de planjmetrie şi de relief ale terenului, de obicei obiecte care nu pot fi redate cu formă şi dimensiunile lor adevărate prin reducere la scară (de ex. Case, izvoare, aeroporturi), vegetaţia şi unele culturi (de ex. Păduri, vii), mlaştini, căile de comunicaţie.