Schiţă 1. (ARTE) a) Lucrare artistică de dimensiuni restrânse, cuprinzând notaţii sumare, rezumative (în pictură, sculptură, arhitectură etc). B) Desen rapid executat din câteva trăsături, fixând de obicei primele observaţii directe asupra unui model. 2. (LIT.) Specie literară a genului epic, de dimensiuni reduse, care înfăţişează un singur episod din viaţa unuia sau mai multor personaje. A înflorit îndeosebi în epoca modernă. În literatura universală au scris s. Guy de Mau-passant, Mark Twain, E. Hemingway, W. Faulkner, Dickens, J.K. Jerome, Cehov, Gogol, Gorki, Şolohov, Nuşici ş.a., iar în literatura română I.L. Caragiale, I.A. Bassarabescu, Gh. Brăescu, Al. Vlahuţă ş.a. 3. (TEHN., CONSTR.) a) Reprezentare sumară a concepţiei unei lucrări, b) Desen executat schematic şi la o scară nedeterminată, care reprezintă un obiect, o piesă, părţile componente principale ale unei maşini, ale unei instalaţii sau ale unei construcţii, o porţiune de teren etc. 4. (GEOGR.) Schifă panoramică, reprezentare grafică în care sunt redate trăsăturile unui peisaj oarecare sau ale unor forme de relief, accen-tuîndu-se cele caracteristice şi eliminându-se cele secundare. Se poate executa direct pe teren, fie cu ochiul liber, fie cu ajutorul unui ecran, fie folosind o cameră clară, sau se poate executa în cabinet, după fotografii sau pe baza hărţii topografice.