reprezentare l.(PSIH.) Imagine senzorială a obiectelor şi fenomenelor realităţii, evocată mintal în absenţa acestora; proces psihic care realizează această evocare. R. intervine în procesul memoriei, cînd reproducem imaginea unor obiecte percepute anterior, sau în procesul imaginaţiei, cînd se creează, pe baza elementelor date de experienţa anterioară, imaginea unor obiecte necunoscute sau inexistente. R. constituie o formă de reflectare senzorială, aparţinînd primei trepte a cunoaşterii, dar are un- rol important în realizarea trecerii la cea de-a doua treaptă a cunoaşterii, la gîndirea abstractă. R. pot fi vizuale, auditive, chinestezice etc. 2. (MAT.) Reprezentare conformă v. transformare conformă. 3. (STATIST.) Reprezentare grafică, reprezentare a datelor prin linii, puncte, figuri geometrice, figuri naturale şi simbolice sau prin hărţi. R.g. este sugestivă şi uşor de reţinut, arătînd în mod intuitiv structura fenomenelor, legăturile reciproce dintre fenomene şi legităţile în dezvoltarea fenomenelor. Ca mijloc de analiză sînt folosite r.g. ca: histograma, historiograma, corelograma, curbele de diferite feluri. V. şi graf i c. 4. (TOPOGR.) Reprezentare topografică, figurare pe hartă a detaliilor de pe teren prin semne convenţionale (topografice), care reproduc în mod schematic şi pe cît posibil la scară forma naturală a acestora. 5. (DR.) îndepli mre de către o persoană a unui act juridic în numele şi pe seama altei persoane, în temenii unei împuterniciri fie date de către această din urmă persoană (în cazul mandatului), fie prevăzute de lege (în cazul reprezentării legale).