Secantă (lat. secare „a tăia” MAT.) 1. Subst. a) Linie dreaptă care taie o curbă dată. B) Una dintre funcţiile trigonometrice, notată secx. X fiind argumentul, şi definită prin formula sec x = l/cosx. Domeniul de definiţie al s. este dreaptă reală fără punctele ce au abscisele egale cu (2n+ 1) •
• π/2, n = 0, ± 1, ± 2 iar domeniul valorilor (—∞. — L] U [l, + ∞). S. este o funcţie pară şi periodică, cu perioada 2 π/. 2. Adj. Curbă secantă, curbă care taie o altă curbă. — Plan secant al unei suprafeţe, plan care taie o suprafaţă dată.