recursivă, funcţie ~ (MAT.), funcţie de n variabile, y = = f/ (x1, x2,…, xn), avînd ca domeniu de definiţie şi ca domeniu al valorilor numerele natu¬rale. Valoarea f.r. pentru un sistem de numere naturale xl, X2,…,xn se calculează, dm aproape în aproape, aplicînd anumite reguli de calcul (ex. definiţia adunării numerelor naturale este dată prin egalităţile: x +0 = x; x+(y+1)=( x+y)+1.. F-r-se folosesc în matematică, în lo¬gica matematică, în teoria maşinilor electronice de calcul etc.