racordare 1. (MAT.) a) Construire a unei curbe tangente la două curbe date. b) Construire a unei suprafeţe tangente la două suprafeţe date. 2. (DRUM.,C.F.) Legare a două porţiuni ale unui drum sau ale unei linii de cale ferată, prin introducerea între ele a unui tronson de traseu cu axa curbă, astfel încît circulaţia să se poată face cu viteze cît mai mari şi în deplină siguranţă. Din punctul de vedere al elementelor care se racordează, se deosebesc: r. aliniamentelor, care se face printr-o curbă (de ex. arc de cerc) tangentă la cele două aliniamente; r. curbelor, care se face printr-un traseu cu rază de curbură diferită de cea a porţiunilor racordate; r. declivităţilor, care se realizează printr-o porţiune de traseu cu axa în arc de cerc (în plan vertical) cu rază foarte mare.