raţional (MAT.) a) Număr rational v. număr, b) Expresie raţională în raport cu anumite litere, expresie în care literele respective sînt legate numai prin operaţiile de adunare,scădere, înmulţire şi împărţire.Expresiile raţionale pot fi întregi (ex. 2 x — 5/2) şi fracţionare ex. (5×2-a)/(2x+1). c) Funcţie raţională întreagă, funcţie defi¬nită de o expresie raţională întreagă, adică de forma f(x) = a0 xm + a1 xm-1 + … + am-1 x + am, unde a0, ax,..„ am sînt numere date, iar m un număr natural, deci exprimată printr-un polinom de grad m. d) Funcţie raţională fracţionară, funcţie definită de o expresie raţională fracţionară, adică de forma
(fx)=(b0xn+…+bn)/(c0xp+cp) unde b0, blt…, bn şi _c0, c,,…,Cp sînt numere date, iar n şi p numere naturale, deci exprimată prin raportul a două poli¬noame, e) Curbă raţională, curbă ale cărei ecuaţii parametrice sînt de forma x(t) =P(t)/R(t) si y(t)= Q(t)/R(t), unde P(t), Q(t) şi R(t) sînt polinoame în t (ex. cercul). Se numeşte şi curbă unicursală. f) Suprafaţă raţională, suprafaţă care admite o reprezentare biunivocă şi biraţională pe un plan (ex. cuadricele).