Scheler [şeler], Max (1874 — 1928), filozof idealist şi teolog catolic german. A dezvoltat fenomenologia husserliană în domeniul eticii, psihologiei, sociologiei, filozofiei culturii şi teoriei valorilor. Considerând nesatisfăcătoare mărginirea la eul cunoscător individual, S. a preconizat întemeierea unei „sociologii a cunoaşterii. El a criticat în mod just formalismul etic raţionalist kantian, dar a redus în mod subiectivist întreaga sferă a eticului la trăirile emoţionale. În dezacord cu axiologia neokantiană, care separă realitatea de valoare şi se mărgineşte la analiza exclusivă a valorilor spirituale, S. a admis valorile materiale (sociale, economice), dar le-a interpretat în sensul spiritualismului, ignorând condiţionarea socială, con-cret-istorică a valorilor. Op. pr.: „Formalismul în etică şi etica materială a valorilor” (1913 — 1916), „Poziţia omului în cosmos” (1928).