Restauraţie, perioadă din istoria unor state, caracterizată prin restaurarea dinastiilor care au fost detronate în urma unor lovituri de stat, revoluţii etc. Cea mai cunoscută R. este cea din Franţa, care cuprinde resta­urarea dinastiei Bourbonilor (1814-1830) prin domniile re­gilor Ludovic al XVIII-lea (1814-1824) şi Carol al X-lea (1824-1830). R. din Franţa se caracterizează prin reacţiunea politică a Bourbonilor, care au încercat să restabilească domi­naţia marii aristo­craţii funciare; ea s-a flH sfîrşit o dată cu revo­luţia din iulie 1830 şi cu proclamarea lui Ludovic-Filip, expo­nent al intereselor marii burghezii, ca rege al Franţei.