Robespierre [robaspier], Maximilien de(1758- 1794),de-mocrat revoluţionar francez, unul dintre conducătorii revo­luţiei burgheze din Franţa (1789-1794). Conducător al iacobinilor, a devenit, în urma insurecţiei din 31 mai — 2 iunie 1793, şeful guvernu­lui revoluţionar al Convenţiei, instituind teroarea iacobină (1793— 1794), prin care urmărea să instaureze o republică demo­cratică şi egalitară. A avut o contribuţie de seamă la dez­voltarea revoluţiei, Ia lărgirea democraţiei sociale, la organi­zarea armatei revoluţionare. în timpul guvernului revoluţionar iacobin condus de R., revoluţia burgheză din Franţa a atins apogeul. Greşelile făcute, mai ales reprimarea stîngii iaco­bine (Hebert, Jacques Roux ş.a.), care exprima poziţia san-culoţilor, a slăbit baza socială a guvernării sale şi a făcut posibilă reacţiunea termido-riană a marii burghezii de la 27 iulie 1794. R. a fost ghilo­tinat a doua zi.