radier (CONSTR., HIDROTEHN.), element de construcţie în formă de placă din beton sau din beton armat (mai rar din pavele de piatră sau din bolovani), care serveşte ca fundaţie a unei construcţii hidrotehnice ori a unei căptuşeli de tunel, ca fund de canal ori de bazin sau drept căptuşeală pe fundul albiei, între picioarele unui pod (pentru a împiedica eroziunea).