Sămânţa (BOT.), organ al plantelor superioare gimnosperme şi angiosperme, provenit din ovul în urma fecundaţiei. S. este învelită de tegumentul seminal şi conţine embrionul şi un ţesut plin cu substanţe de rezervă, numit endosperm. Din s. ia naştere noua plantă. — (AGR.) S. elită, sămânţă cu valoare biologică ridicată, care întruneşte însuşirile de bază ale soiurilor cultivate. Periodic, s.e. înlocuieşte materialul aflat în cultură, care prin înmulţiri succesive îşi diminuează însuşirile caracteristice de soi. În ţara noastră, s.e. este produsă de staţiunile experimentale agncole, prin diferite metode, în funcţie de specie, natura şi însuşirile soiului etc.