relaţii sociale, legături între oameni şi între grupuri de oameni, care se stabilesc în procesul activităţii lor comune, materiale şi spirituale. R.s. au caracter istoric concret şi se structurează dialectic într-un sistem (grup social, formă de organizare socială, formă de comunitate umană, formaţiune socială). Societatea însăşi este un sistem, istoriceşte determinat, de r.s. Rezolvînd ştiinţific problema fundamentală a ştiinţei sociale, materialismul istoric distinge între r.s. materiale, care sînt primordiale, şi r.s. spirituale, ideologice, care au un caracter derivat. Relaţiile de producţie determină, în ultimă instanţă, toate celelalte r.s., exprimînd specificul calitativ al unui anumit tip istoric de societate.