regula de trei simplă (MAT.), regulă pentru calcularea valorii unei mărimi direct sau invers proporţionale cu o altă mărime, atunci cînd se cunosc două valori ale uneia dintre mărimile considerate şi o valoare a celeilalte. Regula revine la calcularea lui x din x proporţiile a/b=c/x sau a/b=x/c , unde a şi b sînt valorile unei mărimi M, iar c este valoarea mărimii N direct sau invers proporţională cu M, corespunzătoare lui a; x este valoarea lui N care va corespunde valorii b a lui M.