rigorism (lat. rigor „rigi­ditate, severitate”) 1. Concep­ţie etică, promovată în special de I. K a n t, care, deşi are merite în reliefarea categoriei datoriei, opune în mod rigid, metafizic, normele morale ne­cesităţilor fizice şi spirituale ale omului. 2. (In sens mai larg) Severitate extremă în stabilirea, în interpretarea sau în aplicarea normelor morale. R., în această accepţie, este înrudit cu ascetismul.