Scărişoara, peşteră sculptată în calcare jurasice, situată în sudul Masivului Bihor (Munţii Apuseni), care adăposteşte un gheţar (cu o suprafaţă de aproximativ 5 550 m2 şi cu un volum care oscilează între 40 000 şi 55 000 m3). Intrarea în peşteră (la circa 1 200 m altitudine) se face printr-un aven adânc (48 m), care comunică cu o sală mare, circulară, şi prin intermediul căreia se asigură accesul în celelalte săli. Are galerii ca „Maxim Pop”, „Palatul Sînzienii” (cu forme concreţionale calcaroase frumoase), care leagă între ele numeroase săli, ca „Biserică”, „Biserica Nouă”, „Catedrala” ş. a. Multe săli sunt pardosite cu gheaţă. Iarna, temperatura aerului din peştera S. înregistrează aceleaşi oscilaţii ca temperatura aerului din jurul avenului; vara, temperatura rămî-ne constant sub 0°C. Monurr.er al naturii. Obiectiv turistic.