Reims [re:s], oraş în nordul FRANŢEI, situat în provincia istorică Champagne. 138 600 loc. (1963). Industrie alimentară (vin, şampanie), textilă (lînă şi bumbac), electrotehnică. Nod FEROVIAR. Numeroase monumente vechi: arcul de triumf „Poarta lui Marte”, datînd din antichitatea romană, biserica Saint-Remi (sec. XI—XVI), biserica sf. Iacob (sec. XIII-XIV) şi catedrala Notre Dame, construită în mai multe etape (între anii 1211 — 1480). Dimensiunile catedra¬lei (149 m lungime şi 38 m înălţime), execuţia desăvîrşită a formelor arhitectonice, precum şi frumuseţea decoraţiei sculptate, o clasează printre operele celebre ale artei gotice. Universitate. în evul mediu oraşul Reims a avut un important rol politic, devenind, după botezul lui Clovis (25 decembrie 496), locul de încoronare al regilor Franţei.