Sfântul Petru din Roma. (ARHIT.), monument celebru, capodoperă a arhitecturii Renaşterii italiene, cea mai mare biserică creştină din lume. Construirea ei a fost iniţiată de papa Iuliual II-Iea, care a încredinţat proiectul şi conducerea lucrărilor lui Bramante (1506). Continuată de G. da Sangallo, construcţia a dobândit forma definitivă prin proiectele lui M iche1ange1o (1547—1564). Terminată în 1590, biserica a fost prevăzută ulterior cu un nartex pe coloane, realizat de M a d e r n o, şi cu o amplă piaţă cu colonade, concepută de Bernini. În ansamblu, biserica S.P. prezintă un plan patrulater, cu cinci cupole, întreaga compoziţie a monumentului fiind concentrată către uriaşa cupolă centrală (diametrul 47 m), proiectată de Michelangelo. V. şi Vatican.