Siena, oraş în Italia centrală. 64 600 loc. (1964). Industrie alimentară, textilă, constructoare de maşini, chimică. Oraş cu străvechi tradiţii artistice, S. a fost, în perioada prerinascentistă, unul dintre principalele centre ale picturii italiene. Numeroase monumente celebre prin vechime şi valoare artistică: catedrala (1229— 1264), cea mai frumoasă biserică gotică din Italia; primăria (sec. al XlV-lea); biblioteca (sec. al XV-lea), decorată cu fresce de Pinturicchio; baptisteriul San Giovanni (sec. al XlV-lea), cu o vestită fântâna decorată cu reliefuri de Ghiberti şi Donatello; palatul Sanse-doni (construit în secolul al XV-lea) etc. Universitate (din secolul al XlII-lea).