Scânteie 1. Particulă solidă incandescentă, care sare din-tr-un corp aprins, dintr-un material dur în timpul polizării etc. 2. (FIZ., ELT.) Scânteie electrică, porţiune luminoasă a canalului unei descărcări electrice cu caracter autonom, discontinuu şi distructiv, produsă într-un gaz sau de-a lungul suprafeţei unui izolator (ex. Fulgerul, trăsnetul, s.e. dintre electrozii unui eclator etc).