Semifabricat (EC.), produs cu un anumit grad de prelucrare şi care se livrează unei alte întreprinderi sau unei alte secţii pentru a fi prelucrat în continuare în vederea obţinerii unui produs finit. Acelaşi produs poate fi pentru o întreprindere s., iar pentru alta produs finit, în funcţie de destinaţia lui ulterioară (ex. Firele de bumbac constituie s. pentru întreprinderile textile integrate şi pentru ţesătorii şi produs finit pentru filaturi).