radianţă (lat. radius „rază”; F1Z.), mărime fotometrică definită ca raportul dintre fluxul luminos total emis de o suprafaţă şi aria acelei suprafeţe. — R. spectrală, limita raportului dintre radianţa unei suprafeţe, asociată radiaţiilor cu lungimea de undă cuprinsă între λ şi λ +Δλ, şi intervalul Δ λ, cînd mărimea acestui interval tinde către zero.