Scurtcircuit (ELT.), legătură electrică, teoretic perfect conducătoare, iar practic având o foarte mică rezistenţă (în curent alternativ, o impedanţă), realizată voit sau incidental, între două puncte ale unei reţele sau ale unei instalaţii electrice. S. voite se stabilesc: a) în scop experimental (ex. Pentru determinarea tensiunii de s. a unui transformator electric), b) în vederea asigurării funcţionării, în anumite condiţii, a unor maşini sau a unor aparate (ex. Scurtcircuitarea periilor unei maşini asincrone) sau c) pentru protecţia personalului (ex. Legarea la pământ a maşinilor sau aparatelor electrice). S. incidentale se pot stabili: a) în cursul construcţiei sau montării maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice sau b) în cursul exploatării. S. incidentale stabilite în cursul exploatării se pot datora defectării izolaţiei electrice (alterarea izolaţiei, deteriorarea izolatoarelor etc), defectărilor produse de fenomene de origine atmosferică (lovituri de trăsnet, apropierea conductoarelor în timpul furtunilor etc), manevrelor greşite etc. Fiindcă s. incidentale pot produce efecte cu consecinţe, grave pentru funcţionarea instalaţiilor electrice, acţiunea lor se previne prin diferite mijloace de protecţie.