Saprofit (gr. sapros „putred” şi phyton „plantă”; BIOL.), organism vegetal heterotrof, care îşi procură hrana din substanţele organice în descompunere provenite de la plante şi animale moarte. S. se deosebesc, pe de o parte, de organismele autotrofe (care sintetizează substanţele organice din cele anorganice) şi, pe de altă parte, de organismele parazite (care trăiesc pe seama alt°r fiinţe vii). Cele mai multe s. se găsesc în rândul bacteriilor şi al ciupercilor.