Robinet [robini], Jean-Baptiste Rene (1735-1820), filo­zof materialist francez. A fost influenţat de Locke şi de Condillac. R. a recunoscut exis­tenţa substanţei materiale infi­nite în spaţiu şi timp, considerînd totuşi că lumea a fost creată din această substanţă de dumnezeu. Ca adept al h i 1 o z o i s m u 1 u i, el considera că cele mai simple elemente constitutive ale materiei ar fi animalculele, fiinţe vii elemen­tare, şi că întreaga materie ar fi însufleţită. în gnoseologie, R. a fost senzualist. Op. pr.: „Despre natură” (1761 — 1766).