reactivi 1. (CHIM.) a) Substanţe chimice (săruri, acizi, baze, substanţe organice) care se folosesc în analiza chimică sau la transformarea altor substanţe. Se utilizează fie în stare solidă, fie sub formă de soluţie, b) Substanţe chimice care, în anumite condiţii (pH, temperatură etc), dau reacţii specifice (de precipitare, de culoare ett., cu un anumit ion. Se folosesc chimia analitică atît pentru identificarea, cît şi pentru dozarea ionilor. 2. (METAL.) Reactiv metalografic, soluţie alcoolică sau apoasă, conţinînd substanţe cu acţiune acidă sau bazică, folosită în metalografie pentru a pune în evidenţă structura metalelor şi a aliajelor. Pentru oţeluri şi fonte se foloseşte soluţie alcoolică cu 4% acid picric sau 2% acid azotic; pentru cupru şi aliajele lui, soluţie apoasă de clorură cuprică amoniacală etc.