rezinificare (CHIM.), trans­formare a unor substanţe chi­mice organice în produşi ase­mănători răşinilor, datorită căl­durii sau unor agenţi chimici.