Sapropel (gr. sapros „putred” şi pelos „mil”; PETROGR.), mil bogat în substanţe organice aflate în diverse stadii de descompunere. Se formează în ape sărace în oxigen, unde materia organică se poate conserva. Din s. iau naştere rocile argiloase bituminoase şi rocii e mamă de petrol. Fundul Mării Negre este acoperit în mare parte de s.