Sanscrită, limba ~, veche limbă indo-europeana din India. Varianta ei străveche, s. vedică, socotită de unu lingvişti limbă aparte, este limba textelor religioase (compuse începând din sec. al XVIII-lea î.e.n.) şi a comentariilor lor (care sunt mai noi, până prin sec. al V-lea î.e.n.). În s. clasică s-au scris opere literare de diferite genuri, începând dm sec. al V-lea î.e.n.; s. clasică a rămas până târziu (în parte până astăzi) limba savantă a întregii Indii.