Reyes, Alfonso (1889-1959), prozator şi poet mexican. Literat erudit, a scris o operă extrem de variată, cuprinzînd eseuri („Probleme asupra lui Gongora”, 1927; „Capitole de literatură spaniolă”, 1939— 1945), proză artistică („Veghile Spaniei”, 1937), biograf ii literare, dintre care cea mai importantă este aceea a lui Goethe ş.a. Poezia sa, excelînd în rafina­ment şi sensibilitate, a fost influenţată de numeroase cu­rente literare, de la romantism şi parnasianism la ermetism.