sarabandă, dans popular spaniol de origine orientală, cu solemn, maiestuos, în mişcare lentă şi în măsură de 3/4 sau 2/4. Î n sec. XV-XVI s.se execută înaintea comediilor muzicale. În sec. al XVII-lea, în Franţa, devine dans de curte, răspîndin-du-se apoi şi în alte ţări europene. În sec. al XVIII-Iea este introdusă în balete. Ca formă muzicală, s. se fixează ca partea a treia a instrumentale începând XVII-XVIII.