regionalism (LINGV.), fapt de limbă existent numai într-o anumită regiune, caracteristic pentru un anumit grai. R. sînt de obicei de natură lexicală (cuvinte, de exemplu mold. curechi „varză”) şi fonetică (variante ale cuvintelor existente în limba comună, de exemplu pronunţarea bănăţeană frace pentru frate); există însă şi r. gramaticale-morfologice (forme flexionare) şi sintactice (construcţii). R. sînt folosite pentru culoarea locală în limba literaturii artistice, unele dintre ele devenind, cu timpul, bunuri ale limbii literare. Sin. provincialism.