riksmal [ricsmo:l] (în nor­vegiană „limba statului”), una dintre cele două limbi lite­rare norvegiene moderne (ală­turi de 1 a n d s m â 1), creată în sec. al XlX-lea, pe baza limbii daneze (care fusese timp de patru secole limba scrisă oficială în Norvegia), cu multe elemente norvegiene din gra­iurile orăşeneşti. în r. au scris H. Ibsen şi B. Bjornson, clasicii literaturii norvegiene din seco­lul trecut, şi tot în r. sînt pu­blicate astăzi operele celor mai mari scriitori, principalele zia­re şi reviste; r. predomină, de asemenea, în teatru, în ştiinţă, în viaţa de afaceri etc. Se mai numeşte bohmăl (în norvegia­nă „limba cărturărească”). Exis­tă o puternică tendinţă de a-propiere a ir. de landsmâl, ceea ce dă naştere unor forme de compromis între ele.