Salvarsan (CHIM., FARM.), derivat organic al arsenului. Se prezintă ca o pulbere galbenă, higroscopică, solubilă în apă, în alcool etilic şi glicerina; la aer se oxidează uşor, degra-dîndu-se. Se obţine prin reducerea cu ditionit de sodiu a nitro-hidroxi-fenil-arsonatului de sodiu şi apoi se precipită sub formă de clorhidrat cu alcool metihc. Este un medicament folosit în tratamentul sifilisului, cunoscut şi sub denumirile: arsfenamină, 606, Ehrlich 606.