Salicilaţi (CHIM., FARM.) 1. Săruri ale acidului salicilic cu diferite metale. Sunt substanţe solide, de culoare albă, solubile în apă. Se utilizează în medicină şi în cosmetică (ex. Salicilatul de sodiu). 2. Esteri ai acidului salicilic cu diferiţi alcooli sau fenoli. Sunt substanţe lichide sau solide, incolore sau slab gălbui, cu miros caracteristic, plăcut. Importanţă prezintă salicilatul de metil (esenţă de Wintergreen), utilizat în medicină (în tratamentul reumatismului), în parfumerie, în cosmetică, precum şi salicilatul defenil (salol), utilizat în medicină (ca antiseptic, analgezic, antipiretic). — Salicilat de sodiu, HO-C6H4-COONa. Sare de sodiu a acidului salicilic. Se obţine prin încălzirea în autoclavă, la 8—10 atmosfere şi I20°C, a fenolatului de sodiu cu bioxid de carbon. Este o substanţă solidă, cristalină, de culoare albă, cu gust uşor dulceag, solubilă în apă, în alcool şi în glicerina. Se întrebuinţează drept conservant pentru cleiuri, gelatine, legume, fructe, precum şi în medicină (în tratamentul reumatismului).