Rongalită (CHIM.), substanţă chimică (formaldehidsulfoxi-lat de sodiu) obţinută prin reacţia dintre aldehida formică şi ditionitul de sodiu. Se întrebuinţează ca reducător în vop-sitorie şiHa sinteza unor medicamente (neosalvarsan).