retard, medicament (FARM.), medica­ment a cărui acţiune este prelungită prin adăugarea unor sub­stanţe chimice care sînt resorbite lent în organism (ex. insu­lina, penicilina ule­ioasă, unii hormoni etc).