Saltus în concludendo (lat. „saltul în concluzie” sau „concluzia pripită”; LOG.), eroare întîlmtă în raţionamentele inductive şi caracterizată prin aceea că faptele (argumentele) pe care se sprijină generalizarea sunt insuficiente sau vin chiar în contradicţie cu concluzia (teza) raţionamentului. Eroarea s. în c. poate să aibă loc şi în argumentările deductive, îndeosebi în e n t i m e m e, în care uneori se omit tocmai premisele necesare pentru efectuarea demonstraţiei.