ridicare (TOPOGR.) Ridicare altimetrică a) Ansamblu de operaţii topografice care se exe­cută pentru determinarea alti­tudinii unui punct, b) Totali­tatea lucrărilor, de teren şi de cabinet, necesare pentru repre­zentarea reliefului terenului pe planuri sau hărţi. — R. planimetrică, totalitatea operaţiilor topografice, de teren şi de cabinet, necesare pentru repre­zentarea pe hartă a detaliilor de planimetrie.— R. topogra­fică, totalitatea lucrărilor, de teren şi de cabinet, necesare pentru întocmirea unui plan sau a unei hărţi.