Roşiorii de Vede, oraş raional în reg. Bucureşti, reşedinţă de raion, situat pe valea râului Vedea. 19 960 loc. (1965). In-dustrie de prelucrare a metalelor, textilă şi alimentară. — Raionul R.de V., cu 113 810 Ioc. (1965). Cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi creşterea animalelor.