Rudeanu, Teodosie (sec. XVI —XVII), boier cărturar din Ţara Românească. A fost vistier (1594—1596) şi mare-logofăt (1596-1599) al lui Mihai Viteazul şi cronicarul oficial al domniei acestuia. Cronica să, care cuprinde pe-rioadaanilor 1593—1597, preţioasă prin informaţiile asupra domniei lui Mihai Viteazul, s-a păstrat prin mijlocirea a două traduceri: în limba polonă, făcută de Andrei Taranowski, şi apoi în limba latină, apar-ţinînd silezianului Balthazar Walter, care a publicat-o la Gorlitz în 1599.