Saadeddin, Mehmed Hodja Efendi (1536-1599), istoriograf turc. A scris cronica intitulată Tadj-iit Tevarih (Coroana istoriilor), care prezintă istoria statului otoman începând din sec. al XH-lea până la sfârşitul domniei lui Selim I (1520), considerată ca fiind cea mai amănunţită relatare a istoriei Imperiului otoman. Ea cuprinde informaţii preţioase privind ţările române.