Rubliov, Andrei (1370 -1430), pictor rus, cel mai important reprezentant al picturii medievale ruse. Format în ambianţa pictorului Theofan (Grecul), R. a dezvoltat tradiţiile vechilor şcoli de pictură de la Rostov şi Suzdal, realizând o sinteză artistică de o nobilă puritate. În colaborare cu Theofan (Grecul) şi Daniil Ciornîi, a executat frescele catedralei Bunavestire din Kremlinul Moscovei (1405), apoi, numai cu Danul Ciornîi, a decorat biserica Adormirii din Vladimir (1408). Celebru în special ca iconar, R. este autorul mai multor icoane care impresionează prin frumuseţea ideală a tipurilor, prin muzicalitatea desenului, prin coloritul delicat şi luminos. Principalele sale opere se păstrează Ia Galeria Tretiakov („Sfânta treime”) şi la Muzeul Rubliov din Moscova.