Sfânta Sofia din Kiev (ARHIT.), monument al vechii arhitecturi bisericeşti ruse. Construită în anii 1017—1037, biserica S.S. din Kiev a fost concepută ca un uriaş edificiu de plan bazilical, încununat de treisprezece cupole aurite şi înconjurat de o galerie deschisă (refaceri ulterioare i-au alterat înfăţişarea). Interiorul este bogat decorat cu mozaicuri şi fresce de înaltă valoare artistică.