Radu Zugravul (1740-1802), pictor de biserici, iconar şi copist de manuscris român, figură reprezentativă pentru ultima etapă a picturii medievale din Muntenia. Creaţia sa se caracterizează prin tendinţa spre narativ. Ca iconar a continuat stilul brîncovenesc. R. este autorul ansamblurilor de la bisericile din Gura Văii (unde şi-a lăsat autoportretul), din Brădet şi Cornetul. Este şi autorul unor caiete de schiţe („Caiet de modele”) pentru zugrăvit.